Status prawny

Status prawny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Struktura własnościowa: Gmina Dąbrowa Górnicza 100 % udziałów

Data otwarcia obiektu:
Otwarcie obiektu nastąpiło 31.12.2003 roku
Oficjalne otwarcie miało miejsce 13.02.2004 roku


NIP: 629-21-77-888


Kapitał spółki: 70.064.500,00 zł


Numer KRS: 0000113771

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS