Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Katarzyna Sobstyl
Prokurent: Teresa Fijołek
Prokurent: Magdalena Serafin
Prokurent: Gabriela Krowicka
Prokurent: Mariusz Tabor

Rada Nadzorcza:

Andrzej Malinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Starkowski
Zbigniew Błaszczyk

Partnerzy: