Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Katarzyna Sobstyl
Prokurent: Teresa Fijołek
Prokurent: Magdalena Serafin
Prokurent: Mariusz Tabor
Prokurent: Aneta Musiał
Prokurent: Paweł Górak
Prokurent: Karolina Zapart

Rada Nadzorcza:

Andrzej Malinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Starkowski
Zbigniew Błaszczyk

Partnerzy: