Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Katarzyna Sobstyl
Prokurent: Teresa Fijołek
Prokurent: Magdalena Serafin

Rada Nadzorcza:

Andrzej Malinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Patryk Kuzior
Grzegorz Starkowski

Partnerzy: