Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Katarzyna Sobstyl-Miłkowska
Prokurent: Aneta Musiał
Prokurent: Paweł Górak
Prokurent: Mariola Łapa

Rada Nadzorcza:

Andrzej Malinowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Starkowski
Zbigniew Błaszczyk

Partnerzy: