Regulamin korzystania z Groty Solnej

http://www.nemo-wodnyswiat.pl/uploads/baner/pic_1_O_Nemo.jpg

ZASADY KORZYSTANIA Z GROTY SOLNEJ

1. Każda osoba przebywająca w grocie solnej, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu.

2. Czas trwania seansu to 45 minut.

3. Każdy seans rozpoczyna się o pełnej godz. z możliwością 5 min. opóźnienia, które nie ma wpływu na czas trwania seansu.

4. Do groty należy wchodzić w białych zmiennych skarpetkach lub obuwiu zmiennym. Zmiana obuwia następuje w holu za kasami w „strefie zmiany obuwia" – obuwie należy zabrać ze sobą.

5. Na seans należy przybyć punktualnie.

6. Dzieci do ukończenia 13 roku życia przebywają w grocie solnej pod opieką dorosłych. Osoby te ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

7. Na terenie groty solnej obowiązuje całkowity zakaz:
• spożywania pokarmów i napojów,
• wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających,
• palenia tytoniu,
• wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
• wprowadzania zwierząt,
• używania telefonów komórkowych, tabletów, laptopów i innych urządzeń multimedialnych,
• przestawiania leżaków, biegania i hałasowania, dotykania ścian groty oraz wynoszenia z niej soli,
• filmowania i fotografowania.

8. Na terenie groty solnej nie mogą przebywać osoby znajdujące się w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości, po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środków odurzających.

9. Nie zaleca się używania zbyt intensywnych kosmetyków przed wejściem do groty solnej. Na prośbę personelu należy wejść do groty i ułożyć się wygodnie na leżaku. Na seans oczekuje się w holu za kasami.

10. Grota solna jest miejscem spokoju, wyciszenia i relaksu - podczas seansu należy zachować ciszę i stosować się do poleceń personelu.

11. W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie użyć przycisku alarmowego i zaczekać na obsługę.

12. W przypadku nadczynności tarczycy, gruźlicy, klaustrofobii i chorób nowotworowych, wskazana jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.

13. Za skutki zdrowotne przebywania osób chorych oraz o niestabilnym stanie zdrowia, które nie powinny korzystać z groty solnej, Nemo nie ponosi odpowiedzialności.

14. Personel sygnalizuje zakończenie seansu poprzez wyciszenie muzyki.

15. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.

Partnerzy: